Skip to main content

PROTOKOL & PENGURUSAN MAJLIS

Garis Panduan dan Rujukan Protokol & Pengurusan Majlis anjuran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) , anjuran bersama dan anjuran luar.

Etiket Penyediaan Hidangan

Carta Alir Penyediaan Makanan Tetamu Kehormat

Permohonan Cenderamata UTHM

Garis Panduan Kementerian Pendidikan Malaysia

Protokol Bendera Johor Dan Bendera Daerah-Daerah Johor

Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Penganjuran Majlis Rasmi Universiti