Skip to main content

Rujukan Laman Web & Media Sosial

Garis panduan dan rujukan laman web yang digariskan oleh UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU). 

Pengurusan & Pembangunan Laman Web Agensi Sektor Awam

Garis Panduan Pengemaskinian Hebahan dan Maklumat di Laman Web

Senarai Semak Kandungan Maklumat Laman WEB PTj

Garis Panduan Pengemaskinian Hebahan dan Maklumat di Media Sosial

Garis Panduan e Baner di Portal dan Media Sosial Rasmi UTHM

Garis Panduan Kedudukan Logo di Laman Web PTj