Facebook

Latarbelakang Sidang Video UTHM 1

Template Latarbelakang Virtual Meeting UTHM 1 Ed 29072020

Rekebantuk ini boleh digunakan untuk aplikasi sidang video seperti Google Meet, Zoom dsb. Tatacara penukaran rekabentuk latar belakang virtual bergantung kepada jenis Applikasi sidang video yang digunakan.

Bagi tatacara penukaran LATARBELAKANG VIRTUAL applikasi Google Meet boleh dirujuk di http://itinfo.uthm.edu.my/sidang-video/ yang disediakan oleh Pusat Teknologi Maklumat UTHM.

 
 
Powered by Phoca Download