Facebook

Garis Panduan Jemputan Melibatkan YB Menteri Dan Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

Garis Panduan Bagi Jemputan Ke Program Jabatan / Agensi Dan IPT Melibatkan YB Menteri Dan Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
Semua jemputan melibatkan YB Menteri Pendidikan dan Timbalan Menteri Pendidikan perlu mengikuti garis panduan seperti berikut :
i. Pengesahan kehadiran YB Menteri Pendidikan atau Timbalan Menteri Pendidikan ke program hanya akan diputuskan oleh Pejabat Menteri atau Timbalan Menteri
ii. Gambar rasmi YB Menteri Pendidikan atau Timbalan Menteri Pendidikan tidak dibenarkan diletak di dalam bahan promosi kecuali dengan persetujuan Pejabat Menteri atau Timbalan Menteri untuk hadir ke program
iii. Sidang media hanya boleh dilaksanakan sekiranya mendapat persetujuan Pejabat Menteri, Timbalan Menteri atau Ketua Setiausaha melalui pemakluman Unit Komunikasi Korporat KPM
 
 
Powered by Phoca Download