VISI MISI OBJEKTIF

Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat UTHM

Visi


Menuju ke arah universiti bertaraf dunia dalam kejuruteraan, sains dan teknologi untuk pembangunan lestari

Misi


UTHM komited untuk mewujudkan dan menyebarkan pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti serta menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi berasaskan paradigma tauhid

Objektif


  1. Meningkatkan imej Universiti melalui hubungan dua hala dengan pelbagai agensi, jabatan dan masyarakat melalui pelbagai aktiviti dan kerjasama.

  2. Menyelaras dan menguruskan aktiviti-aktiviti perhubungan awam, hubungan media, dan promosi serta memastikan perjalanan setiap majlis anjuran Universiti mengikut piawaian.

  3. Menyelaras pengumpulan serta penyebaran maklumat universiti yang tepat dan terkini dalam usaha menyokong aktiviti-aktiviti pemantauan dan publisiti untuk memenuhi keperluan stakeholder.

  4. Menyediakan konsep rekabentuk grafik yang selaras dengan keperluan dan imej Universiti.

  5. Menguruskan aktiviti pemasaran universiti melalui pameran yang dianjurkan oleh jabatan kerajaan dan juga organisasi luar .

  6. Mengurus perkhidmatan percetakan untuk hal berkaitan pengurusan dan pentadbiran Universiti.