Jabatan Komunikasi Korporat

Bahagian Perhubungan Awam

Unit Protokol dan Pengurusan Majlis

 • Mengurus hubungan dua hala dengan agensi kerajaan swasta/korporat
 • Mengurus secara aktif aduan pelanggan ke atas perkhidmatan
 • Khidmat nasihat pengurusan majlis dan protokol Pengurusan cenderamata universiti
 • Pengurusan koleksi gambar untuk arkib universiti
 • Urusan jemputan dan tetamu kenamaan bagi majlis-majlis rasmi universiti

Unit Media dan Kewartawanan

 • Mengurus media massa dan seranta
 • Mengurus terbitan e-buletin dan e-wacana universiti
 • Memantau dan menyelaras buletin/newsletter PTj

Bahagian Penjenamaan dan Pemasaran Korporat

 • Menyelaras promosi Youtube UTHMTV
 • Menyelaras Program Lensa@IPT bersama RTM
 • Mengurus dan mengawal selia aktiviti promosi dalam meningkatkan visibility UTHM (keterlihatan UTHM).
 • Mengurus dan mengawal selia booth / showcase (pameran) serta membantu dalam tugas-tugas promosi UTHM.
 • Menyelaras bahan promosi termasuk brosur, poster dan bahan bercetak lain serta bahan dalam bentuk digital (e-banner) dan video.
 • Mengurus dan mengawal selia pengiklanan dan advertorial
 • Mengurus dan mengawal selia pengiklanan dan advertorial (termasuk atas talian) billboard, iklan akhbar, iklan majalah dan lain-lain.
 • Mengurus dan mengawal selia pengurusan jenama UTHM
 • Memperkasa penjenamaan UTHM melalui pemantauan rekaan dan grafik banner, bunting, poster, backdrop, notis dan lain-lain.
 • Menyedia data dan mempromosi info berkaitan UTHM termasuk fakta dan angka, peringatan mesra dan pencapaian UTHM
 • Mengurus dan mengawal selia pengurusan media sosial.
 • Mentadbir, mengurus media sosial rasmi UTHM FB, Twitter dan Instagram
 • Mempromosi UTHM di Media Sosial

Facebook UTHM

Twitter UTHM

Instagram UTHM

TikTok UTHM

Bahagian Digital dan Media Baharu

 • Memastikan keberkesanan laman web/portal universiti sebagai medium komunikasi yang informatif
 • Pengiklanan dan hebahan semasa di portal dan media sosial rasmi UTHM
 • Memantau dan menyalurkan maklumbalas pelanggan menerusi webmail dan aplikasi helpdesk universiti
 • Pemantauan Webometrics UTHM
 • Merancang dan menyelaras keperluan ICT Jabatan