Facebook

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

 • Mengurus hubungan dua hala dengan agensi kerajaan, swasta/korporat dan pihak istana
 • Mengurus media Massa dan seranta
 • Mengurus secara aktif aduan pelanggan ke atas perkhidmatan.
 • Khidmat Nasihat Kandungan Bahan Promosi
 • Khidmat Nasihat Pengurusan Majlis dan Protokol
 • Cenderamata Universiti
 • Fotografi
 • Urusetia Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

UNIT MULTIMEDIA DAN MEDIA BARU

 • Memastikan keberkesanan laman web/portal universiti sebagai medium komunikasi yang informatif.
 • Pengiklanan dan hebahan semasa di portal dan media sosial rasmi UTHM.
 • Memantau dan menyalurkan maklumbalas pelanggan menerusi webmail dan aplikasi helpdesk universiti.
 • Pemantauan Webometrics UTHM.
 • Merancang dan menyelaras keperluan ICT Jabatan.

Facebook UTHM

Twitter UTHM

Instagram UTHM

UNIT PENJENAMAAN DAN PENERBITAN

 • Imej Korporat
 • Kalendar universiti
 • Laporan tahunan
 • Penjenamaan : Promosi dan Publisiti