POLISI PENGURUSAN KRISIS

  • PERANAN PEJABAT PEMASARAN KOMUNIKASI KORPORAT

Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat bertanggungjawab untuk menyelaras, mengurus dan mengetuai semua aktiviti komunikasi semasa krisis. Pegawai yang akan memainkan peranan untuk melaksanakan tugas tersebut ialah:

Penolong Naib Canselor
(Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel: 07 - 453 7445
Faks: 07 - 453 6580
Pengarah
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel: 07 – 453 3418
Faks: 07 – 453 6548
Ketua Jabatan Bahagian Komunikasi Korporat
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korparat,
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia
Tel : 07- 453 3453
Faks: 07 – 453 6548
Ketua, Unit Perhubungan Awam
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat,
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia
Tel : 07 – 453 7025
Faks: 07 – 453 6548