POLISI PENGURUSAN KRISIS

1. DEFINISI KRISIS

Secara umum, krisis telah didefinisikan oleh pakar-pakar pengurusan sebagai kejadian penting yang tidak dijangkakan dan memberi kesan negatif terhadap organisasi

Krisis adalah persepsi sesuatu kejadian yang mengancam pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang akan memberi impak yang serius terhadap sesebuah organisasi dan menjana hasil yang negatif (Coombs, 2012).

2. DEFINISI PENGURUSAN KRISIS ORGANISASI

Pengurusan krisis organisasi adalah satu kaedah yang sistematik dan tersusun untuk menangani kaedah krisis.

Audit dilakukan sebagai pengesahan awal sebelum krisis berlaku

Kos efektif – tidak memerlukan pasukan yang besar untuk mengurus krisis. Sebaliknya, menggunakan kepakaran daripada bahagian yang berkenaan sahaja untuk membuat audit yang berkenaan.

Keberkesanan pengurusan krisis ditingkatkan lagi dengan membentuk pasukan yang boleh mengurus atau menyelaras pelbagai krisis pada masa yang sama.

3. CIRI-CIRI KRISIS ORGANISASI:

  • Mempunyai unsur kejutan, tidak dijangkakan
  • Membuat organisasi hilang kawalan
  • Keadaan yang semakin membesar atau meruncing
  • Maklumat tidak cukup, maklumat bertentangan
  • Memerlukan jangka masa membuat keputusan yang singkat
  • Menggugat kewujudan organisasi
  • Berpotensi memberi kesan negatif
  • Situasi yang mempunyai risiko yang meningkat
  • Mendapat perhatian media dan kerajaan
  • Mengganggu aktiviti biasa organisasi
  • Merosakkan imej organisasi dan keupayaan organisasi