POLISI MEDIA

5.0 PERMOHONAN MEDIA

Semua permohonan daripada pihak media untuk mendapatkan komen atau ulasan daripada kakitangan universiti, pihak media berkenaan perlu merujuk terlebih dahulu kepada Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat.

6.0 STAF DIMINTA / DIHUBUNGI UNTUK MEMBERI PERNYATAAN AWAM OLEH MEDIA

Staf universiti yang diminta oleh media untuk memberi komen atau ulasan, maka kakitangan berkenaan hendaklah berhubung dengan Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan, dan Pejabat Pemasaran dan Komunikasi Korporat akan memastikan bahawa sebarang pertanyaan atau maklum balas daripada universiti dapat diselaraskan dan dilaksanakan secara konsisten.

7.0 STAF DIMINTA MEMBERI PERNYATAAN AWAM SECARA TERUS OLEH MEDIA

Sekiranya dalam situasi tertentu (contoh: semasa majlis), staf universiti yang diminta memberi komen atau ulasan secara terus oleh pihak media, mereka hendaklah menahan diri daripada membuat sebarang pernyataan. Walaubagaimanapun, sekiranya di dalam situasi yang tidak dapat ditolak, staf universiti hanya boleh memberi maklum balas berkaitan dengan bidang kepakaran profesional mereka sahaja seperti penyelidikan, pengajaran dan perkhidmatan profesional. Bagaimanapun, komen atau ulasan atau sebarang pernyataan awam yang dikeluarkan masih tertakluk kepada Akta Badan- Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 [Akta 605].

Para penyelidik / pensyarah yang mana dalam semua keadaan, mereka tidak boleh membuat apa-apa pernyataan tertentu kepada pihak lain berhubung hasil dan produk penyelidikan mereka sebelum mendapat pelepasan daripada Pusat Inovasi dan Pengkomersilan (ICC) untuk berbuat demikian dengan tujuan supaya tidak menjejaskan harta intelek universiti.