MANUAL KORPORAT

Pendahuluan

Selaras dengan hasrat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) untuk memperkasakan lagi nama UTHM, pihak Universiti telah memperkenalkan logo baharu UTHM yang menonjolkan penataan akronim yang menyerlahkan nama UTHM. Logo baharu ini merupakan sebahagian penjenamaan semula imej korporat universiti yang tampak lebih menarik dan segar. Logo baharu universiti diperkenalkan bersempena sambutan ulang tahun yang ke-20. Penukaran kepada logo baharu ini berkuatkuasa pada 20 Ogos 2013.

Konsep keseluruhan logo ini melambangkan UTHM sebagai sebuah Univesiti Awam (UA) yang mendukung pengembangan dan pembangunan ilmu di pelbagai peringkat di dalam bidang sains dan teknologi.

Semoga dengan logo baharu ini, UTHM terus kekal trampil berdaya saing serta menjulang universiti ke tahap yang semakin cemerlang.

Nota Panduan

“Ilustrasi yang disediakan menerusi manual ini hendaklah menjadi sumber muktamad dalam usaha menyelesaikan ketidakpastian atau kesamaran”.