MANUAL KORPORAT

Motif Korporat

Motif Korporat Universiti ini adalah “pucuk rebung”. Motif ini juga telah direkabentuk sebagai arca universiti. Simbolik kepada motif pucuk rebung ini adalah visi dan misi universiti yang bertekad untuk menjadi universiti yang terus menjulang dan memacu anak bangsa menerusi pendidikan sains dan teknologi.