MANUAL KORPORAT

Panduan penggunaan logo sambutan/iringan

Penggunaan logo sambutan/iringan merupakan sebahagian daripada usaha penjenamaan universiti. Sehubungan itu, logo sambutan/iringan ini hendaklah digunakan bersama logo rasmi UTHM, di setiap gegantung, kain rentang, tirai latar atau bahan promosi yang lain sepanjang tahun sambutan.

Berikut adalah garis panduan penggunaan logo sambutan/iringan di mana logo UTHM diletakkan di sebelah kiri dan sambutan/iringan di sebelah kanan.

Logo sambutan/iringan TIDAK BOLEH digunakan tanpa logo UTHM.

  • Logo sambutan/iringan hendaklah hanya dicetak melalui hasil seni (artwork) yang dimuat turun dari portal rasmi UTHM.
  • Logo sambutan/iringan tidak boleh dilukis semula dalam apa-apa cara sekalipun. Manipulasi pada mana-mana bahagian adalah tidak dibenarkan
  • Logo sambutan/iringan untuk tujuan komersil adalah tidak dibenarkan.
    Kedudukan logo universiti bersama-sama logo agensi luar di dalam program/majlis anjuran bersama.
    Gandingan Logo UTHM dan Logo Kementerian.
    Penggunaan logo UTHM MESTI diletakkan di bahagian KANAN sekiranya digandingkan dengan mana-mana logo kementerian. Representasi kedua-dua logo tersebut mestilah diletakkan secara beriringan di dalam penghasilan apa jua jenis karya grafik dengan mengambilkira logo kementerian mestilah didahulukan. Contoh menunjukkan kedudukan logo UTHM apabila berkolaborasi dengan pihak kementerian.