MANUAL KORPORAT

Penggunaan Logo Untuk Percetakan Teknikal

Warna memainkan peranan yang penting untuk memastikan keseragaman identiti korporat UTHM lebih tersusun, kemas dan efektif.

Ilustrasi yang disediakan ini adalah di antara beberapa contoh pembentukan logo UTHM dalam pelbagai versi warna terhadap penggunaan latar belakang yang berwarna gelap dan cerah.


Contoh-contoh pengubahsuaian logo yang tidak dibenarkan