MANUAL KORPORAT

Pembentukan logo dengan grid

Penggunaan Grid adalah sebagai panduan teknikal bagi pembentukan logo supaya sentiasa jelas di samping dapat memastikan keseragaman penggunaannya. Logo dan perkataan UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA hendaklah dipastikan supaya tidak digunakan secara berasingan sama ada dalam bentuk apa jua kaedah pembesaran atau pengecilan.

Contoh pengasingan logo yang tidak dibenarkan


Contoh Variasi Saiz

Penggunaan perkadaran (propotionally) adalah sebagai panduan teknikal bagi penggunaan logo supaya sentiasa jelas di samping dapat memastikan keseragamannya.

Ilustrasi yang disediakan di sini adalah di antara saiz yang dibuat secara sekata mengikut kepelbagaian penggunaannya.

Saiz maksima logo tidak terhad tetapi sisi logo mestilah sama. Manakala saiz minima logo adalah saiz di mana huruf yang membentuk perkataan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia itu masih boleh dibaca, juga bergantung kepada saiz aplikasi bahan yang hendak digunakan mengikut perkadaran yang sesuai. Contohnya, logo yang dijadikan pin baju.