MANUAL KORPORAT


Versi Warna

Warna Asal |
Warna Hitam Sahaja |
Warna Putih Sahaja |

Warna Asal
Dalam keadaan yang mungkin, logo mesti menggunakan versi warna asal.

Warna Hitam atau Putih
Dalam keadaan yang tidak sesuai menggunakan versi warna asal, warna hitam atau putih boleh digunakan.