MANUAL KORPORAT

LAMBANG KORPORAT

Warna biru melambangkan hubungan erat antara warga UTHM yang memastikan kejayaan dan kemantapan pelaksanaan program-program dan aktivitinya dalam bidang pendidikan dan penyelidikan yang memacu sumbangannya ke arah kesejahteraan sejagat.

Warna merah pula adalah konsep keberanian UTHM meneroka bidang-bidang baru sebagai peneraju aplikasi sains dan teknologi sekaligus menggambarkan kecekalan semangat dan jati diri warga UTHM.

WARNA KORPORAT |

JENIS HURUF |

Perhatian hendaklah diberikan agar tidak berlaku sebarang pengubahsuaian terhadap kedudukan di antara logo dan huruf.

Huruf ‘U’,’T’,’H’,’M’ bagi logo taip ini menggunakan Triplett CG.

Huruf ‘Universiti Tun Hussein Onn Malaysia’ bagi logo taip ini menggunakan Triplett CG.

LOGO UTHM