MANUAL KORPORAT

Kedudukan Logo pada laman web PTj

  1. Laman web PTj hendaklah memaparkan logo rasmi UTHM dan dikuti dengan nama PTj.
  2. Representasi logo rasmi UTHM bersama nama PTj mestilah mengikut tatacara yang betul. lni bagi memastikan keseragaman identiti korporat UTHM terperlihara.
  3. Tatacara perletakannya adalah seperti berikut: