MANUAL KORPORAT

Penggunaan logo di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj)

 1. Pusat Tanggungjawab (PTj) diwajibkan meletakkan logo universiti bagi sebarang bentuk promosi dan hebahan termasuk kain rentang, gegantung, poster, baju, cenderamata dan sebagainya.
 2. Penggunaan logo PTj adalah TIDAK DIBENARKAN, kecuali yang memenuhi syarat dan kriteria seperti berikut:
  i. Kategori Pengkomersilan;
  - Pusat lnovasi & Pengkomersilan
  - Pejabat Penerbit
  - Pusat Wakaf dan Endowmen
  - Pusat Pendidikan Berterusan (CEC)
  - APEL
  ii. Kategori Pusat Kecemerlangan
  iii. Kategori Badan Beruniform
  iv. Kategori PTj yang tertakluk kepada keperluan agensi berkaitan seperti Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE)
  v. Kategori Kelab/Persatuan staf dan pelajar

Contoh logo PTj yang dibenarkan: