Rujukan Laman Web & Media Sosial

Garis panduan dan rujukan laman web yang digariskan oleh UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU). 

Pengurusan & Pembangunan Laman Web Agensi Sektor Awam

Garis Panduan Pengemaskinian Hebahan dan Maklumat di Laman Web

Garis Panduan Pengemaskinian Hebahan dan Maklumat di Media Sosial

Garis Panduan e Baner di Portal dan Media Sosial Rasmi UTHM